Читај ми

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ОД ХРАНЕ КАО ДЕО ЦИРКУЛАРНЕ ЕКОНОМИЈЕ

Чланица Градског већа за заштиту животне средине Мира Раденовић Бојић присуствовала је завршној конференцији пројекта „Унапређење циркуларне економије Града“ (енг. „Advancing Municipal Circular Economy"), суфинансираног од стране Европске уније, у оквиру Еразмус + програма, који је  Град Нови Сад у партнерству са Националним техничким универзитетом из Атине, путем Градске управе за заштиту животне средине, реализовао у претходне две године. Пројекат има за циљ да кроз едукацију и праксу утиче на подизање свести, као и да стварањем стратешког савеза између општина и малих и средњих предузећа HoReCa сектора (сектор угоститељства и хотелијерства) омогући прелазак на циркуларну економију и одрживо управљање отпадом од хране.

Обраћајајући се присутнима чланица Градског већа Раденовић Бојић је истакла да у Републици Србији тренутно не постоји законски оквир који би се односио на системско праћење количине и састава отпада од хране, али да је кроз пројекат спроведено истраживање поред Новог Сада, у Суботици, Бачкој Паланци и  Нишу које је указало на проблем бацања хране, али и постојање свести о потреби унапређења управљања био-отпадом.
- Нови Сад се не разликује значајно по проблему отпада од хране од других европских градова. Нарочито у развијенијим земљама, овај проблем је изражен, јер се храна прозводи у  количинама које крајњи потрошачи често нерационално троше. Поред тога, отпад од хране је емитер гасова са ефектом стаклене баште, оптерећује животну средину, ланац исхране и систем управљања отпадом. Град Нови Сад је уочио овај проблем и заједно са нашом академском заједницом, партнерским факултетима и локалним самоуправама из Европе смо успели да спроведемо пројекат Еразмус +, који се управо тиче циркуларне економије и обухвата праћење и тражење начина на који се отпад од хране може искористити, тако да он добије неки нови „живот“. Овај пројекат је посебно важан са становишта едукације наших грађана, али и саме администрације која се у Граду бави овим проблемом, као и академске заједнице као битног потпорног стуба у овом процесу – истакла је Раденовић Бојић.

Проф. др Бојан Батинић са Факултета техничких наука  је истакао да отпад од хране није адeкватно решен и да он у највећој мери завршава на несанитарним депонијама и оптерећује животну средину, а да су кроз пројекат настојали да смање то оптерећење, како би се храна искористила као ресурс, што се може учинити кроз примарну сепарацију, а потом путем компостирања или аеробне дигестије, како би се добио компост, а да метан у контролисаним условима може бити енергент.

Помоћница начелнице Градске управе за заштиту животне средине Јелена Моравски је истакла да су истраживањем домаћинстава дошли до податка да више од 35% остатака од хране, иако погодно за конзумацију, завршава у канти за смеће, те је истакла значај израде водича и методолoгије за градове и општине и HoReCa сектор,  по принципу „корак по корак“, а у циљу имплементације захтева Акционог плана ЕУ за циркуларну економију.

Водећи партнер на пројекту је NTUA Универзитет из Грчке, а поред Града Новог Сада партнери су: D-WASTE LTD (Грчка), TOURNIS SZMVOULEFTIKI EE (Грчка), Град Задар (Хрватска), Е.G. EUGENE GLOBAL LTD (Kипар) и Horeca Partners (Белгија). Резултати пројекта доступни су на Интернет платформи Open Education Resource https://www.advance-foodwaste.eu/index.php/advance-platfrom/ .

Нови Сад, 23. фебруар 2024. године