Čitaj mi

UPRAVLjANjE OTPADOM OD HRANE KAO DEO CIRKULARNE EKONOMIJE

Članica Gradskog veća za zaštitu životne sredine Mira Radenović Bojić prisustvovala je završnoj konferenciji projekta „Unapređenje cirkularne ekonomije Grada“ (eng. „Advancing Municipal Circular Economy“), sufinansiranog od strane Evropske unije, u okviru Erazmus + programa, koji je  Grad Novi Sad u partnerstvu sa Nacionalnim tehničkim univerzitetom iz Atine, putem Gradske uprave za zaštitu životne sredine, realizovao u prethodne dve godine. Projekat ima za cilj da kroz edukaciju i praksu utiče na podizanje svesti, kao i da stvaranjem strateškog saveza između opština i malih i srednjih preduzeća HoReCa sektora (sektor ugostiteljstva i hotelijerstva) omogući prelazak na cirkularnu ekonomiju i održivo upravljanje otpadom od hrane.

Obraćajajući se prisutnima članica Gradskog veća Radenović Bojić je istakla da u Republici Srbiji trenutno ne postoji zakonski okvir koji bi se odnosio na sistemsko praćenje količine i sastava otpada od hrane, ali da je kroz projekat sprovedeno istraživanje pored Novog Sada, u Subotici, Bačkoj Palanci i  Nišu koje je ukazalo na problem bacanja hrane, ali i postojanje svesti o potrebi unapređenja upravljanja bio-otpadom.

- Novi Sad se ne razlikuje značajno po problemu otpada od hrane od drugih evropskih gradova. Naročito u razvijenijim zemljama, ovaj problem je izražen, jer se hrana prozvodi u  količinama koje krajnji potrošači često neracionalno troše. Pored toga, otpad od hrane je emiter gasova sa efektom staklene bašte, opterećuje životnu sredinu, lanac ishrane i sistem upravljanja otpadom. Grad Novi Sad je uočio ovaj problem i zajedno sa našom akademskom zajednicom, partnerskim fakultetima i lokalnim samoupravama iz Evrope smo uspeli da sprovedemo projekat Erazmus +, koji se upravo tiče cirkularne ekonomije i obuhvata praćenje i traženje načina na koji se otpad od hrane može iskoristiti, tako da on dobije neki novi „život“. Ovaj projekat je posebno važan sa stanovišta edukacije naših građana, ali i same administracije koja se u Gradu bavi ovim problemom, kao i akademske zajednice kao bitnog potpornog stuba u ovom procesu – istakla je Radenović Bojić.

Prof. dr Bojan Batinić sa Fakulteta tehničkih nauka  je istakao da otpad od hrane nije adekvatno rešen i da on u najvećoj meri završava na nesanitarnim deponijama i opterećuje životnu sredinu, a da su kroz projekat nastojali da smanje to opterećenje, kako bi se hrana iskoristila kao resurs, što se može učiniti kroz primarnu separaciju, a potom putem kompostiranja ili aerobne digestije, kako bi se dobio kompost, a da metan u kontrolisanim uslovima može biti energent.

Pomoćnica načelnice Gradske uprave za zaštitu životne sredine Jelena Moravski je istakla da su istraživanjem domaćinstava došli do podatka da više od 35% ostataka od hrane, iako pogodno za konzumaciju, završava u kanti za smeće, te je istakla značaj izrade vodiča i metodologije za gradove i opštine i HoReCa sektor,  po principu „korak po korak“, a u cilju implementacije zahteva Akcionog plana EU za cirkularnu ekonomiju.

Vodeći partner na projektu je NTUA Univerzitet iz Grčke, a pored Grada Novog Sada partneri su: D-WASTE LTD (Grčka), TOURNIS SZMVOULEFTIKI EE (Grčka), Grad Zadar (Hrvatska), E.G. EUGENE GLOBAL LTD (Kipar) i Horeca Partners (Belgija). Rezultati projekta dostupni su na Internet platformi Open Education Resource https://www.advance-foodwaste.eu/index.php/advance-platfrom/ .

Novi Sad, 23. februar 2024. godine