ОЖИВЉАВАЊЕ ОБАЛЕ ДУНАВА

С циљем да унапреди туристичку понуду Новог Сада, Град је, преко Канцеларије за локални економски развој, а у сарадњи са УСАИД-овим програмом МЕГА, покренуо пројекат Оживљавање обале Дунава. За реализацију пројекта 'Оживљавање обале Дунава' Град Нови Сад је обезбедио донацију УСАИД-а у износу од 90.000 америчких долара.

Пројекат подразумева постављање табли за обележавање објеката од културно историјског значаја, постављање инфо паноа, туристичке сигнализације и стаклених тотема за просторно обележавање културно историјских целина, као што су старо језгро града и Петроварадинска тврђава, као и изградњу Информативног центра и сувенирнице (са банкоматом) на обали Дунава. Пројекат је реализован на основу елабората израђених од стране надлежних институција ЈП “Завод за иградњу Града” и Завода за заштиту споменика културе и прикупљених сагласности.