Читај ми

УМАЊЕЊЕ ОБАВЕЗА ПЛАЋАЊА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

 

У складу са Одлуком о утврђивању критеријума за умањење обавеза плаћања комуналних производа и услуга породицама са троје и више деце у 2014. години, умањење обавеза плаћања комуналних услуга преко ЈКП „Информатика“ остварују породице са троје и више деце до завршетка њиховог редовног школовања, а најдуже до 26. година живота, чији чланови имају пријављено пребивалиште, односно боравиште и расељена лица са КиМ на територији Града Новог Сада, на адреси стана за који се тражи умањење.

Умањење обавезе плаћања комуналних услуга утврђује се у висини од 30% за породице са троје, четворо и петоро деце, 40% за породице са шесторо, седморо и осморо деце и 50% за породице са деветоро и више деце.

Захтеви са потребном документацијом предају се на писарници Градске куће, Трг слободе бр.1, где се могу добити и обрасци Захтева који се такође могу преузети и са сајта Града Новог Сада www.novisad.rs

За породице које су оствариле умањење обавеза плаћања комуналних услуга у 2013. години, подноси се само Захтев уз потписану изјаву на полеђини Захтева.

Нови Сад, 30. децембар 2013. године