Čitaj mi

UMANJENJE OBAVEZA PLAĆANJA KOMUNALNIH USLUGA

 

U skladu sa Odlukom o utvrđivanju kriterijuma za umanjenje obaveza plaćanja komunalnih proizvoda i usluga porodicama sa troje i više dece u 2014. godini, umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga preko JKP „Informatika“ ostvaruju porodice sa troje i više dece do završetka njihovog redovnog školovanja, a najduže do 26. godina života, čiji članovi imaju prijavlјeno prebivalište, odnosno boravište i raselјena lica sa KiM na teritoriji Grada Novog Sada, na adresi stana za koji se traži umanjenje.

Umanjenje obaveze plaćanja komunalnih usluga utvrđuje se u visini od 30% za porodice sa troje, četvoro i petoro dece, 40% za porodice sa šestoro, sedmoro i osmoro dece i 50% za porodice sa devetoro i više dece.

Zahtevi sa potrebnom dokumentacijom predaju se na pisarnici Gradske kuće, Trg slobode br.1, gde se mogu dobiti i obrasci Zahteva koji se takođe mogu preuzeti i sa sajta Grada Novog Sada www.novisad.rs

Za porodice koje su ostvarile umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga u 2013. godini, podnosi se samo Zahtev uz potpisanu izjavu na poleđini Zahteva.

Novi Sad, 30. decembar 2013. godine