Читај ми

СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА

Град Нови Сад је, у оквиру Акционог плана запошљавања за 2014. годину, расписао Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за отварање нових радних места на територији Града Новог Сада.

Субвенција је државна помоћ која се у једнократном износу одобрава послодавцима из приватног сектора за запошљавање лица са евиденције Националне службе за запошљавање, и то 200 000 динара по запосленом.

Приоритет при додели субвенције имају послодавци који запошљавају лица из категорије теже запошљивих и то оне који су незапослени дуже од 12 месеци, без квалификација или нискоквалификовани, оне који су до 30 година старости и који имају преко 50 година живота, жене, особе са инвалидитетом, Роме, кориснике социјалне помоћи и самохране родитеље.

Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Града Новог Сада www.novisad.rs и огласној табли Националне службе за запошљавање – Нови Сад, до утрошка средстава издвојених за ту намену.

Више информација може се добити у Градској управи за привреду, путем телефона на бројеве 452 414, 66 14 085, 66 24 282, као и у Националној служби за запошљавање, а телефонски бројеви су 48 85 444, 48 85 553 и 48 85 409.

Нови Сад, 30. октобар 2014. године