Čitaj mi

SUBVENCIJE ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA

Grad Novi Sad je, u okviru Akcionog plana zapošljavanja za 2014. godinu, raspisao Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta na teritoriji Grada Novog Sada.

Subvencija je državna pomoć koja se u jednokratnom iznosu odobrava poslodavcima iz privatnog sektora za zapošljavanje lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, i to 200 000 dinara po zaposlenom.

Prioritet pri dodeli subvencije imaju poslodavci koji zapošljavaju lica iz kategorije teže zapošljivih i to one koji su nezaposleni duže od 12 meseci, bez kvalifikacija ili niskokvalifikovani, one koji su do 30 godina starosti i koji imaju preko 50 godina života, žene, osobe sa invaliditetom, Rome, korisnike socijalne pomoći i samohrane roditelje.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja na sajtu Grada Novog Sada www.novisad.rs i oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje – Novi Sad, do utroška sredstava izdvojenih za tu namenu.

Više informacija može se dobiti u Gradskoj upravi za privredu, putem telefona na brojeve 452 414, 66 14 085, 66 24 282, kao i u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, a telefonski brojevi su 48 85 444, 48 85 553 i 48 85 409.

Novi Sad, 30. oktobar 2014. godine