Читај ми

СТРУЧНА ЛИЦА АНГАЖОВАНА НА САНАЦИЈИ КЛИЗИШТА У КАМЕНИЧКОМ ПАРКУ

Клизиште које се активирало у Каменичком парку тренутно је у стању мировања, а део парка који је нарушен овим клизиштем је затворен за посетиоце.

Град Нови Сад, као и све надлежне градске и покрајинске службе раде на испитивању појаве клизишта у Каменичком парку, али и дефинисању адекватних стручних мера за санацију клизишта, те очувања овог Парка природе.

Тренутно се реализују активности у оквиру спровођења геотехничких и геомеханичких истражних радњи на подручју ширег појаса нестабилне падине која обухвата и Каменички парк. Ангажована стручна лица имају задатак да свеобухватно и детаљно истраже разлоге појаве клизишта и предложе адекватне мере за санацију.

Процес истражних радњи и мерења је сложен процес за који је потребно одговарајуће технолошко време, како би закључци и предложене мере санације биле делотворне и трајне.

Град Нови Сад ће о стању клизишта у Каменичком парку редовно обавештавати грађане, како би се осигурали безбедност и сигурност свих посетилаца парка, али и становника који живе дуж подручја нестабилне падине.

Нови Сад, 4. април 2024. године