Čitaj mi

STRUČNA LICA ANGAŽOVANA NA SANACIJI KLIZIŠTA U KAMENIČKOM PARKU

Klizište koje se aktiviralo u Kameničkom parku trenutno je u stanju mirovanja, a deo parka koji je narušen ovim klizištem je zatvoren za posetioce.

Grad Novi Sad, kao i sve nadležne gradske i pokrajinske službe rade na ispitivanju pojave klizišta u Kameničkom parku, ali i definisanju adekvatnih stručnih mera za sanaciju klizišta, te očuvanja ovog Parka prirode.

Trenutno se realizuju aktivnosti u okviru sprovođenja geotehničkih i geomehaničkih istražnih radnji na području šireg pojasa nestabilne padine koja obuhvata i Kamenički park. Angažovana stručna lica imaju zadatak da sveobuhvatno i detalјno istraže razloge pojave klizišta i predlože adekvatne mere za sanaciju.

Proces istražnih radnji i merenja je složen proces za koji je potrebno odgovarajuće tehnološko vreme, kako bi zaklјučci i predložene mere sanacije bile delotvorne i trajne.

Grad Novi Sad će o stanju klizišta u Kameničkom parku redovno obaveštavati građane, kako bi se osigurali bezbednost i sigurnost svih posetilaca parka, ali i stanovnika koji žive duž područja nestabilne padine.

Novi Sad, 4. april 2024. godine