Читај ми

СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДРЖАЊУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА У НОВОМ САДУ

Услови и начин држања и заштита домаћих животиња на територији Града Новог Сада регулисани су Одлуком о држању домаћих животиња ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 60/2010, 12/2011, 17/2011 - испр., 1/2012, 65/2013 - др. одлука, 13/2014 и 11/2015) која у члану 49. тачка 6. каже да је забрањено храњење напуштених и изгубљених домаћих животиња на површини јавне намене, у заједничким просторијама и двориштима објеката вишепородичног становања.

Надлежне Градске службе покрећу управне поступке против прекршиоца само у случајевима драстичног кршења поменуте одлуке, на начин да се узнемиравају комшије и изузетно нарушавају услови у просторијама и објектима заједничког становања.

Патроле Комуналне полиције су у претходном периоду извршиле 58 контрола и у неколико случајева затекле лица која су хранила напуштене животиње на недозвољеним површинама, а прекршаји су отклоњени коришћењем овлашћења упозорења и усменог наређења, без изрицања санкција. Комунални полицајци реагују на основу притужби грађана који су незадовољни што се у кругу њихових стамбених јединица скупљају животиње луталице због храњења, и уз усмено објашњење и упозорење решавају такве случајеве.

Град Нови Сад системски приступа решавању проблемa напуштених животиња уз максимално хуман третман према њима. Наиме, поред већ постојећих мера, Град размaтра начин за планско и контролисано храњење животиња на одређеним местима, чиме би поред очигледне користи за луталице, могли да надзиру популацију напуштених животиња, и да избегну њихово лутање по граду у потрази за храном.

Градска власт не спроводи оштру и слепу политику кажњавања оних који приступају храњењу напуштених животиња, свесна да се ради о хуманом чину, али су поштовање градске Одлуке, опомена и санкционисање неопходни када су други грађани тим чином поједница угрожени. Позивамо критичаре који подстакнути добијањем политичких поена користе медијски простор како би манипулисали јавношћу и представили оне које штите интересе грађана као узурпаторе и нехумане спроводиоце оштре казнене политике. Такође, апелујемо на њих да јавности предоче на који начин би се поменути проблем храњења паса и мачака луталица могао решити и да уместо што критикују - пруже конкретне предлоге ако их уопште и имају, јер је познато да је ситуација са незбринутим животињама у претходној гарнитури градске власти била далеко лошија.

Нови Сад, 23. јул 2015. године