Čitaj mi

SPROVOĐENJE ODLUKE O DRŽANJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA U NOVOM SADU

Uslovi i način držanja i zaštita domaćih životinja na teritoriji Grada Novog Sada regulisani su Odlukom o držanju domaćih životinja ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 60/2010, 12/2011, 17/2011 - ispr., 1/2012, 65/2013 - dr. odluka, 13/2014 i 11/2015) koja u članu 49. tačka 6. kaže da je zabranjeno hranjenje napuštenih i izgubljenih domaćih životinja na površini javne namene, u zajedničkim prostorijama i dvorištima objekata višeporodičnog stanovanja.

Nadležne Gradske službe pokreću upravne postupke protiv prekršioca samo u slučajevima drastičnog kršenja pomenute odluke, na način da se uznemiravaju komšije i izuzetno narušavaju uslovi u prostorijama i objektima zajedničkog stanovanja.

Patrole Komunalne policije su u prethodnom periodu izvršile 58 kontrola i u nekoliko slučajeva zatekle lica koja su hranila napuštene životinje na nedozvoljenim površinama, a prekršaji su otklonjeni korišćenjem ovlašćenja upozorenja i usmenog naređenja, bez izricanja sankcija. Komunalni policajci reaguju na osnovu pritužbi građana koji su nezadovoljni što se u krugu njihovih stambenih jedinica skupljaju životinje lutalice zbog hranjenja, i uz usmeno objašnjenje i upozorenje rešavaju takve slučajeve.

Grad Novi Sad sistemski pristupa rešavanju problema napuštenih životinja uz maksimalno human tretman prema njima. Naime, pored već postojećih mera, Grad razmatra način za plansko i kontrolisano hranjenje životinja na određenim mestima, čime bi pored očigledne koristi za lutalice, mogli da nadziru populaciju napuštenih životinja, i da izbegnu njihovo lutanje po gradu u potrazi za hranom.

Gradska vlast ne sprovodi oštru i slepu politiku kažnjavanja onih koji pristupaju hranjenju napuštenih životinja, svesna da se radi o humanom činu, ali su poštovanje gradske Odluke, opomena i sankcionisanje neophodni kada su drugi građani tim činom pojednica ugroženi. Pozivamo kritičare koji podstaknuti dobijanjem političkih poena koriste medijski prostor kako bi manipulisali javnošću i predstavili one koje štite interese građana kao uzurpatore i nehumane sprovodioce oštre kaznene politike. Takođe, apelujemo na njih da javnosti predoče na koji način bi se pomenuti problem hranjenja pasa i mačaka lutalica mogao rešiti i da umesto što kritikuju - pruže konkretne predloge ako ih uopšte i imaju, jer je poznato da je situacija sa nezbrinutim životinjama u prethodnoj garnituri gradske vlasti bila daleko lošija.

Novi Sad, 23. jul 2015. godine