СЛОВАЧКО-ЕВАНГЕЛИСТИЧКА ЦРКВА

Прве породице словачко-евангелистичке вероисповести доселиле су се у Нови Сад на самом почетку XIX века. Припрема око зидања њиховог храма дуго је трајала. Касније је Магистрат одредио локацију (Сењска пијаца) на којој ће се зидати. Као заслужни градитељ ове цркве помиње се Јозеф Цоцек, у историји градитељства у Новом Саду веома познат. Црква је завршена 1886. Стилске одлике цркве су еклектичке с тежиштем на класицистичким елементима. Зидану ограду пројектовао је градитељ Мартин Сотић 1901.