SLOVAČKO-EVANGELISTIČKA CRKVA

Prve porodice slovačko-evangelističke veroispovesti doselile su se u Novi Sad na samom početku XIX veka. Priprema oko zidanja njihovog hrama dugo je trajala. Kasnije je Magistrat odredio lokaciju (Senjska pijaca) na kojoj će se zidati. Kao zaslužni graditelj ove crkve pominje se Jozef Cocek, u istoriji graditeljstva u Novom Sadu veoma poznat. Crkva je završena 1886. Stilske odlike crkve su eklektičke s težištem na klasicističkim elementima. Zidanu ogradu projektovao je graditelj Martin Sotić 1901.