Читај ми

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ИЗМЕНИО НАРЕДБУ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА

Градски штаб за ванредне ситуације је на 9. седници од 28. септембра донео наредбу о измени наредбе број: 3-312/20-VII-105 од 28. августа 2020. године, у тач. III и IV речи: „21,00 час“ замењују се речима „23,00 часа“.

Наредбе сада гласе:

Ограничење радног времена привредним субјектима који обављају угоститељску делатност у угоститељским објектима који немају башту, као и ноћним клубовима на територији Града Новог Сада, на период од 6,00 до 23,00 часа.

Ограничење радног времена привредним субјектима који обављају угоститељску делатност у  угоститељским објектима који имају башту (у затвореном делу објекта до 23,00 часа, а у отвореном делу објекта (башти) до 1,00 сат), у складу са одлуком којом се уређује радно време објеката у којима се обавља угоститељска делатност на територији Града Новог Сада.

Градски штаб за ванредне ситуације је у сталном заседању, прати епидемиолошко стање у граду, а у складу са ситуацијом и својим надлежностима, доносиће нове одлуке уколико се досадашње покажу као недовољно ефикасне. 

Нови Сад, 29. септембар 2020. године