Čitaj mi

ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE IZMENIO NAREDBU O RADNOM VREMENU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Gradski štab za vanredne situacije je na 9. sednici od 28. septembra doneo naredbu o izmeni naredbe broj: 3-312/20-VII-105 od 28. avgusta 2020. godine, u tač. III i IV reči: „21,00 čas“ zamenjuju se rečima „23,00 časa“.

Naredbe sada glase:

Ograničenje radnog vremena privrednim subjektima koji obavljaju ugostiteljsku delatnost u ugostiteljskim objektima koji nemaju baštu, kao i noćnim klubovima na teritoriji Grada Novog Sada, na period od 6,00 do 23,00 časa.

Ograničenje radnog vremena privrednim subjektima koji obavljaju ugostiteljsku delatnost u  ugostiteljskim objektima koji imaju baštu (u zatvorenom delu objekta do 23,00 časa, a u otvorenom delu objekta (bašti) do 1,00 sat), u skladu sa odlukom kojom se uređuje radno vreme objekata u kojima se obavlja ugostiteljska delatnost na teritoriji Grada Novog Sada.

Gradski štab za vanredne situacije je u stalnom zasedanju, prati epidemiološko stanje u gradu, a u skladu sa situacijom i svojim nadležnostima, donosiće nove odluke ukoliko se dosadašnje pokažu kao nedovoljno efikasne. 

Novi Sad, 29. septembar 2020. godine

Preuzmite image2020-09-29-124839.pdf (application/pdf 386 KB)