Секторске стратегије и ефикасни алати управљања развојем у Општини Темерин и Граду Новом Саду

У оквиру конкурса Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Граду Новом Саду, путем Канцеларије за локални економски развој, и Општини Темерин, одобрен је пројекат „Секторске стратегије и ефикасни алати управљања развојем у Општини Темерин и Граду Новом Саду“. Општи циљ пројекта је плански,  одрживи  и уравнотежени  развој  партнеских локалних самоуправа кроз израду кључних стратешких докумената и кроз успостављање јединственог  система припреме, праћења, вредновања и  ревизије локалних развојних активности на нивоу  Општине Темерин и Града Новог Сада. У оквиру пројекта су израђене две софтверске апликације за управљање стратешким документима за потребе Града Новог Сада и Општине Темерин. Укупна вредност пројекта је 2.378.964,70 динара, при чему је укупан износ донације 1.925.201,02 динара. Активности на реализацији пројекта су отпочеле 21. децембра 2012. године, а трајање пројекта је 16 месеци.