Читај ми

САРАДЊА ГРАДА НОВОГ САДА И САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА НА УНАПРЕЂИВАЊУ ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА

Градоначелник Новог Сада Игор Павличић, председник Савеза самосталних синдиката Града Новог Сада Драго Ђокић и председник Удружења за заштиту потрошача Војводине Горан Паповић састали су се у Градској кући где су јавности представили сарадњу Града и Савеза самосталних синдиката Новог Сада на унапређивању пословања јавних и јавно комуналних предузећа у Новом Саду.

Према речима градоначелника Павличића, поред економске кризе која је допринела мањем приливу средстава у Градски буџет, највећа препрека даљем развоју Града је нереформисан јавни сектор.

- Наша јавна предузећа, која годинама функционишу по неком устаљеном принципу, уместо да су у функцији развоја града, постала су оптерећење у многим областима. Од 2004 - 2008. године претходна градска власт их је дотирала са 70 % из свог буџета, а ми смо успели да донекле променимо ту ситуацију и сада су дотације Града у просеку 30 %. Периодично се увек неко јавно предузеће јавља као проблем, и увек је то само питање времена, јер без системских решења и без отклањања узрока проблема не можемо очекивати његово решавање - истакао је градоначелник Павличић.

На састанку је договорено да се кроз градски социјално-економски савет убудуће сви различити интереси и захтеви, од синдикалних организација, до невладиног сектора, обједине на једном месту и да се ту води дијалог пре него што се донесу важне одлуке. Неопходно је да се око свих релевантних питања која су битна за развој града, сложе град који има интерес као послодавац, затим запослени у јавном сектору, о којима води рачуна синдикат и потрошачи који су конзументи свега што се ради.

- Нама су идентични интереси и радника и послодавца и потрошача. Позвао сам писмом све синдикалне организације које делују у граду да се усагласимо око питања која се тичу приватног партнерства, будућих већих инвестиција, социјалних програма у предузећима, реформи јавних предузећа, и да са таквим предлозима излазимо на Скупштину града. Важно је да упутимо поруку да смо сви овде на истом задатку и да имамо заједнички циљ да грађани живе боље и да наш град из године у годину буде бољи – додао је градоначелник Павличић.

Председник Савеза самосталних синдиката Града Новог Сада Драго Ђокић и председник Удружења за заштиту потрошача Војводине Горан Паповић сложили су се да Нови Сад показује један искорак када је реч о решавању проблема у сектору јавних предузећа, јер је Европски стандард да у решавању виталних питања учествују Синдикат и Удружење за заштиту потрошача, и да се изнивелише однос цена-квалитет. Они су додали да је кроз социјално-економски савет могуће објединити све интересе, и да се лакше долази до решења који се тичу како радника, тако и свих потрошача.

Нови Сад, 30. јануар 2012. године