Читај ми

САГЛЕДАВАЊЕ ПРОБЛЕМА И ПОТРЕБА У АМБУЛАНТАМА У КАЋУ, БУДИСАВИ И КОВИЉУ

У оквиру акције обилазака здравствених установа, које су у склопу примарне здравствене заштите члан Градског већа за здравство прим. др Петар Новаковић обишао је амбуланте Дома здравља "Нови Сад" у Каћу, Будисави и Ковиљу, где се упознао са радом и просторним капацитетима тих објеката.

- Обилазак амбуланти је најбољи начин упознавања са стварним проблемима у области примарне здравствене заштите становника на подручју шире градске заједнице. У амбулантама у Каћу, Будисави и Ковиљу постоје просторни капацитети и опрема, који нису адекватно искоришћени и следећи кораци Градске управе за здравство биће у правцу решавања тих проблема- изјавио је прим. др Петар Новаковић.

У амбуланти Дома здравља у Каћу раде 4 лекара опште праксе, два педијатра, затим служба кућног лечења, лабораторија која ради 3 пута недељно, саветовалиште и патронажа. За 4 000 становника Будисаве раде два лекара опште праксе. Осим тога, три пута недељно ради служба педијатрије, а два пута њедељно лабораторија. Запослени у овој амбуланти указали су на проблем једне чекаонице у оквиру амбуланте у којој су и деца и одрасли болесници. Овај проблем би могао бити решен адаптацијом  неискориштеног објеката који је у власништву Дома здравља "Нови Сад" и који би се могао реновирати за педијатрију. Амбуланта у Ковиљу, где раде три лекара опште праксе, има добре просторне капацитете, међутим недовољно искоришћене будући да и у овој амбуланти педијатријаска служба ради три пута недељно, по три сата. У све три амбуланте ради и служба стоматологије, али само за поједине групе становништва чије трошкове покрива Фонд за здравствено осигурање. Према речима члана Градског већа за здравство будући да Дом здравља "Нови Сад" располаже са кадровима свих профила и да су просторни капацитети углавном адекватни, у наредном периоду ће у договору са менаџментом Дома здравља "Нови Сад"  радити  на томе да се побољша кадровска структура, односно покривеност заштите здравља становништва ових насеља са свим сегментима из домена примарне здравствене заштите, а све на добробит становништва.

Нови Сад, 29. октобар 2012. године