Čitaj mi

SAGLEDAVANJE PROBLEMA I POTREBA U AMBULANTAMA U KAĆU, BUDISAVI I KOVILJU

U okviru akcije obilazaka zdravstvenih ustanova, koje su u sklopu primarne zdravstvene zaštite član Gradskog veća za zdravstvo prim. dr Petar Novaković obišao je ambulante Doma zdravlja "Novi Sad" u Kaću, Budisavi i Kovilju, gde se upoznao sa radom i prostornim kapacitetima tih objekata.

- Obilazak ambulanti je najbolji način upoznavanja sa stvarnim problemima u oblasti primarne zdravstvene zaštite stanovnika na području šire gradske zajednice. U ambulantama u Kaću, Budisavi i Kovilju postoje prostorni kapaciteti i oprema, koji nisu adekvatno iskorišćeni i sledeći koraci Gradske uprave za zdravstvo biće u pravcu rešavanja tih problema- izjavio je prim. dr Petar Novaković.

U ambulanti Doma zdravlja u Kaću rade 4 lekara opšte prakse, dva pedijatra, zatim služba kućnog lečenja, laboratorija koja radi 3 puta nedeljno, savetovalište i patronaža. Za 4 000 stanovnika Budisave rade dva lekara opšte prakse. Osim toga, tri puta nedeljno radi služba pedijatrije, a dva puta njedeljno laboratorija. Zaposleni u ovoj ambulanti ukazali su na problem jedne čekaonice u okviru ambulante u kojoj su i deca i odrasli bolesnici. Ovaj problem bi mogao biti rešen adaptacijom  neiskorištenog objekata koji je u vlasništvu Doma zdravlja "Novi Sad" i koji bi se mogao renovirati za pedijatriju. Ambulanta u Kovilju, gde rade tri lekara opšte prakse, ima dobre prostorne kapacitete, međutim nedovoljno iskorišćene budući da i u ovoj ambulanti pedijatrijaska služba radi tri puta nedeljno, po tri sata. U sve tri ambulante radi i služba stomatologije, ali samo za pojedine grupe stanovništva čije troškove pokriva Fond za zdravstveno osiguranje. Prema rečima člana Gradskog veća za zdravstvo budući da Dom zdravlja "Novi Sad" raspolaže sa kadrovima svih profila i da su prostorni kapaciteti uglavnom adekvatni, u narednom periodu će u dogovoru sa menadžmentom Doma zdravlja "Novi Sad"  raditi  na tome da se poboljša kadrovska struktura, odnosno pokrivenost zaštite zdravlja stanovništva ovih naselja sa svim segmentima iz domena primarne zdravstvene zaštite, a sve na dobrobit stanovništva.

Novi Sad, 29. oktobar 2012. godine