Читај ми

РИГОРОЗНИЈЕ КОНТРОЛЕ ГРАДИЛИШТА У НОВОМ САДУ

На иницијативу градоначелника Новог Сада Игора Павличића, а због многобројних притужби грађана на лоше стање на улицама у близини градилишта, Градска управа за инспекцијске послове преко надлежних инспекција, појачала је надзор и контролу свих грађевинских објеката. Градоначелник Игор Павличић са сарадницима обишао је грађевинске локације на Сомборском булевару.

-Одлука о уређењу града која прописује како треба да се понашају инвеститори и извођачи радова мора се поштовати, а сви смо сведоци да то није случај. Камиони који излазе из градилишта разносе песак и шљунак на путеве, што не представља проблем само људима који живе у близини градилишта, већ угрожава саобраћај и може да изазове несреће ширих размера. У сарадњи са Полицијском управом и надлежним градским инспекцијама планирамо да ригорознијим контролама томе станемо на пут. - истакао је градоначелник Игор Павличић.

Начелник Градске управе за инспекцијске послове Жељко Радуловић рекао је да саобраћајна, комунална и грађевинска инспекција свакодневно врше надзор и контролу градилишта у Новом Саду. Када је реч о Сомборском булевару, он је напоменуо да је комунална инспекција констатовала да се не поштују мере које спречавају расипање растреситог грађевинског материјала, као и да је прописан рок у којем се неправилности морају отклонити.

Нови Сад, 3. септембар 2009. године