РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ КОЈИ СУ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД НОВИ САД ЗА 2014. ГОДИНУ