REZULTATI KONKURSA ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA NOVOG SADA ZA REALIZACIJU PROGRAMA KOJIMA SE OBEZBEĐUJU POSEBNI OBLICI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJI SU OD INTERESA ZA GRAD NOVI SAD ZA 2014. GODINU

Preuzmite predlog_za_dodelu_sredstava.xls (application/vnd.ms-excel 79 KB)