РЕЗУЛТАТИ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ ПРЕДСТАВЉАЈУ ЗНАЧАЈНА ОСТАВАРЕЊА У ОБЛАСТИ КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА И ИЗДАВАШТВА, КОЈИ СЕ СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА, ЗА ДРУГУ ПОЛОВИНУ 2013. ГОДИНЕ