REZULTATI JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR PROJEKATA U KULTURI KOJI PREDSTAVLJAJU ZNAČAJNA OSTAVARENJA U OBLASTI KNJIŽEVNOG STVARALAŠTVA I IZDAVAŠTVA, KOJI SE SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADA NOVOG SADA, ZA DRUGU POLOVINU 2013. GODINE