РЕШЕЊЕ О ОДОБРАВАЊУ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈИМ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ПРОЈЕКАТ „НОВИ САД – ГРАД МЛАДИХ, СРБИЈА – ЗЕМЉА МЛАДИХ“ У 2023. ГОДИНИ И ПРОЈЕКТА КОЈИМ СЕ ВРШИ МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА ОДОБРЕНОГ ПРОГРАМА