REŠENJE O ODOBRAVANJU PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJIM SE REALIZUJE PROJEKAT „NOVI SAD – GRAD MLADIH, SRBIJA – ZEMLJA MLADIH“ U 2023. GODINI I PROJEKTA KOJIM SE VRŠI MONITORING I EVALUACIJA ODOBRENOG PROGRAMA