РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗГРАДЊЕ, ОДРЖАВАЊА И ОБНОВЕ ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 2022. ГОДИНЕ