REŠENJE O DODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROJEКATA IZGRADNJE, ODRŽAVANJA I OBNOVE VERSКIH OBJEКATA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U DRUGOJ POLOVINI 2022. GODINE