РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА НА ОСНОВУ ПОЈЕДИНАЧНОГ ДАВАЊА НОВОСАДСКОЈ ТВ ДОО НОВИ САД У 2016. ГОДИНИ