Читај ми

РЕГРЕСИРАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

 

У буџету Града Новог Сада, као и претходних година, обезбеђена су средства за регресирање дела трошкова превоза ученика средњих школа који са територије Града Новог Сада путују у друге општине ради похађања наставе.

Поменута категорија ученика може остварити право на:

-80% регресирани превоз - Ово право оствариће ученици који су без једног или оба родитеља, ученици из породица које остварују право на дечији додатак, ученици који поседују избегличку или расељеничку легитимацију, ученици који су деца палих бораца или ратних војних инвалида са територије Града Новог Сада, као и ученици из породица у којима међуградским превозом путује двоје или више ученика, и

- 40% регресирани превоз - Ово право остварују сви остали ученици који путују у друге општине где похађају наставу у средњим школама чији је оснивач Република, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.

Право на регресирање трошкова превоза ученици остварују од октобра 2014. године до краја наставе у школској 2014/2015. години, односно  до јуна 2015. године.

Захтеви се подносе у писарници Градске куће, Нови Сад, Трг слободе бр. 1  (приземље), шалтери 13 и 14, сваког радног дана од 8.00 до 15.00 часова.

Рок за подношење захтева је 25. септембар 2014. године како  би ученици повластице за  превоз користили од октобра 2014. године, а накнадно приспели захтеви биће обрађени у наредном месецу.

Сва потребна обавештења могу се добити у Градској управи за образовање телефоном на број  4882-949 од 8.00 до 15.00 часова, а образац пријаве могу преузети са сајта Града Новог Сада www.novisad.rs

Нови Сад, 29. август 2014. године

Преузмите zahtev.doc (application/msword 33 KB)