Čitaj mi

REGRESIRANJE DELA TROŠKOVA PREVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA

U budžetu Grada Novog Sada, kao i prethodnih godina, obezbeđena su sredstva za regresiranje dela troškova prevoza učenika srednjih škola koji sa teritorije Grada Novog Sada putuju u druge opštine radi pohađanja nastave.

Pomenuta kategorija učenika može ostvariti pravo na:

-80% regresirani prevoz - Ovo pravo ostvariće učenici koji su bez jednog ili oba roditelјa, učenici iz porodica koje ostvaruju pravo na dečiji dodatak, učenici koji poseduju izbegličku ili raselјeničku legitimaciju, učenici koji su deca palih boraca ili ratnih vojnih invalida sa teritorije Grada Novog Sada, kao i učenici iz porodica u kojima međugradskim prevozom putuje dvoje ili više učenika, i

- 40% regresirani prevoz - Ovo pravo ostvaruju svi ostali učenici koji putuju u druge opštine gde pohađaju nastavu u srednjim školama čiji je osnivač Republika, Autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

Pravo na regresiranje troškova prevoza učenici ostvaruju od oktobra 2014. godine do kraja nastave u školskoj 2014/2015. godini, odnosno  do juna 2015. godine.

Zahtevi se podnose u pisarnici Gradske kuće, Novi Sad, Trg slobode br. 1  (prizemlјe), šalteri 13 i 14, svakog radnog dana od 8.00 do 15.00 časova.

Rok za podnošenje zahteva je 25. septembar 2014. godine kako  bi učenici povlastice za  prevoz koristili od oktobra 2014. godine, a naknadno prispeli zahtevi biće obrađeni u narednom mesecu.

Sva potrebna obaveštenja mogu se dobiti u Gradskoj upravi za obrazovanje telefonom na broj  4882-949 od 8.00 do 15.00 časova, a obrazac prijave mogu preuzeti sa sajta Grada Novog Sada www.novisad.rs

Novi Sad, 29. avgust 2014. godine

Preuzmite zahtev.doc (application/msword 33 KB)
Preuzmite sajt-regresiranje_kv.doc (application/msword 74 KB)