Развој енергетске инфраструктуре у радној зони „Римски шанчеви“ у Новом Саду

У оквиру конкурса Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Граду Новом Саду одобрен је пројекат „Развој енергетске инфраструктуре у радној зони „Римски шанчеви“ у Новом Саду“.  Резултати имплементације пројекта су израђен Главни пројекат и извршена техничка контрола за гасни прстен на локалитету производно занатског комплекса у радној зони „Римски шанчеви", и органзована конференција на којој су представљени потенцијали Комплекса и програми подршке за МСПП сектор. Укупна вредност пројекта је 3.184.480,00 динара, при чему је износ донације 1.250.000,00  динара, трајање пројекта је осам месеци, а реализација је почела 26. јула 2013. године.