Razvoj energetske infrastrukture u radnoj zoni „Rimski šančevi“ u Novom Sadu

U okviru konkursa Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Gradu Novom Sadu odobren je projekat „Razvoj energetske infrastrukture u radnoj zoni „Rimski šančevi“ u Novom Sadu“.  Rezultati implementacije projekta su izrađen Glavni projekat i izvršena tehnička kontrola za gasni prsten na lokalitetu proizvodno zanatskog kompleksa u radnoj zoni „Rimski šančevi", i organzovana konferencija na kojoj su predstavlјeni potencijali Kompleksa i programi podrške za MSPP sektor. Ukupna vrednost projekta je 3.184.480,00 dinara, pri čemu je iznos donacije 1.250.000,00  dinara, trajanje projekta je osam meseci, a realizacija je počela 26. jula 2013. godine.