РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА СТАНОВАЊЕ У ВЕТЕРНИКУ, ИЗМЕЂУ НАСИПА И АДИЦА