RANI JAVNI UVID U KONCEPTUALNI OKVIR PLANA DETALJNE REGULACIJE PROSTORA ZA STANOVANJE U VETERNIKU, IZMEĐU NASIPA I ADICA