Читај ми

ПРОЈЕКАТ „ИНКЛУЗИЈА РОМКИЊА И РОМА И ПОВРАТНИКА КРОЗ НОВЕ ШАНСЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У НОВОМ САДУ“

Градска управа за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада у партнерству са Центром за производњу знања и вештина, а уз подршку Немачке организације за међународњу сарадњу – GIZ, реализује пројекат „Инклузија Ромкиња и Рома и повратника кроз нове шансе за запошљавање у Новом Саду.

Период реализације пројектних активности је од 1. децембра 2021. године до 30. новембра 2022. године, а укупан буџет пројекта износи 99.808,45 €. Општи циљ пројекта је допринос смањењу сиромаштва, подизању запошљивости и инклузији у друштвене токове Рома и повратника у Новом Саду, а посебни циљеви су побољшане могућности прихода, запошљавања и самозапошљавања са фокусом на инклузивно тржиште рада и отварање нових радних места, ојачани интегрисани међусекторски одговор на питања запошљавања Рома и повратника кроз изградњу капацитета релевантних актера, израду предлога мера за политике и подизање свести у заједници. 

Пројекат је усмерен на смањење сиромаштва, повећање запослености и социјалне укључености Рома и повратника у Новом Саду. Због специфичности Новог Сада и дугогодишњег искуства пројектних партнера у планирању и имплементацији различитих приступа при инклузији и запошљавању ове циљне групе, пројекат ће се састојати од низа прилагођених активности које су дизајниране за различите подгрупе циљане популације.

Активности подразумевају пословно ангажовање 10  жена у области социјалне заштите, програм запослења са познатим послодавцима за 10 Рома и повратника, мере запошљавања у оквиру радне активације 10 корисника новчане социјалне помоћи и менторску подршку током запослења, самозапошљавање и/или нови програм запослења за пет Рома и повратника.

Очекивани резултати пројекта су повећане могућности стицања прихода кроз самозапошљавање и ново запошљавање, као и унапређен интегрисани међусекторски приступ у заједници запошљавању Рома и повратника.

Нови Сад, 12. јануар 2022. године