Čitaj mi

PROJEKAT „INKLUZIJA ROMKINјA I ROMA I POVRATNIKA KROZ NOVE ŠANSE ZA ZAPOŠLjAVANјE U NOVOM SADU“

Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu Grada Novog Sada u partnerstvu sa Centrom za proizvodnju znanja i veština, a uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnju saradnju – GIZ, realizuje projekat „Inkluzija Romkinja i Roma i povratnika kroz nove šanse za zapošlјavanje u Novom Sadu.

Period realizacije projektnih aktivnosti je od 1. decembra 2021. godine do 30. novembra 2022. godine, a ukupan budžet projekta iznosi 99.808,45 €. Opšti cilј projekta je doprinos smanjenju siromaštva, podizanju zapošlјivosti i inkluziji u društvene tokove Roma i povratnika u Novom Sadu, a posebni cilјevi su pobolјšane mogućnosti prihoda, zapošlјavanja i samozapošlјavanja sa fokusom na inkluzivno tržište rada i otvaranje novih radnih mesta, ojačani integrisani međusektorski odgovor na pitanja zapošlјavanja Roma i povratnika kroz izgradnju kapaciteta relevantnih aktera, izradu predloga mera za politike i podizanje svesti u zajednici. 

Projekat je usmeren na smanjenje siromaštva, povećanje zaposlenosti i socijalne uklјučenosti Roma i povratnika u Novom Sadu. Zbog specifičnosti Novog Sada i dugogodišnjeg iskustva projektnih partnera u planiranju i implementaciji različitih pristupa pri inkluziji i zapošlјavanju ove cilјne grupe, projekat će se sastojati od niza prilagođenih aktivnosti koje su dizajnirane za različite podgrupe cilјane populacije.

Aktivnosti podrazumevaju poslovno angažovanje 10  žena u oblasti socijalne zaštite, program zaposlenja sa poznatim poslodavcima za 10 Roma i povratnika, mere zapošlјavanja u okviru radne aktivacije 10 korisnika novčane socijalne pomoći i mentorsku podršku tokom zaposlenja, samozapošlјavanje i/ili novi program zaposlenja za pet Roma i povratnika.

Očekivani rezultati projekta su povećane mogućnosti sticanja prihoda kroz samozapošlјavanje i novo zapošlјavanje, kao i unapređen integrisani međusektorski pristup u zajednici zapošlјavanju Roma i povratnika.

Novi Sad, 12. januar 2022. godine