ПРОГРАМИ КОЈИМА СЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД НОВИ САД ЗА 2013. ГОДИНУ