PROGRAMI KOJIMA SE OBEZBEĐUJU POSEBNI OBLICI SOCIJALNE ZAŠTITE OD INTERESA ZA GRAD NOVI SAD ZA 2013. GODINU