Читај ми

ПРОЈЕКАТ ''УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ИМОВИНОМ'' ПРЕДСТАВЉЕН И У ОПШТИНИ АПАТИН

Пројекат ''Управљање јавном имовином'', у чијој реализацији учествују Град Нови Сад, Општина Апатин и ЈКП „Информатика“ Нови Сад представљен јe и у Апатину у оквиру студијске посете тој општини.

Пројекат се реализује у оквиру EU Exchange 4 програма који финансира Европска унија, њиме руководи Делегација Европске уније у Републици Србији, а спроводи га Стална конференција градова и општина. Циљ пројекта је унапређење процеса успостављања права јавне својине Града Новог Сада и Општине Апатин у циљу стварања услова за убрзани локални економски развој. Планиране пројектне активности допринеће ефикаснијој примени Закона о јавној својини којим су локалне самоуправе постале носиоци права својине на имовини коју користе.

Заменик председника Општине Апатин Миодраг Бакић указао је на значај ефикасне примене Закона о јавној својини којим су локалне самоуправе постале носиоци права својине на имовини коју користе.

- Општина Апатин представља пример добре праксе у овој законској процедури, па је студијска посета организована са циљем да своја искуства поделимо са запосленима из управе Града Новог Сада - истакао је Миодраг Бакић.

С обзиром на то да је једна од кључних активности креирање дигиталне базе података непокретности које су предмет преноса у јавну својину Града Новог Сада и Општине Апатин, у оквиру студијске посете представљен је концепт апликације за евидентирање и управљање јавном имовином.

Шеф Канцеларије за локални економски развој Општине Апатин Снежана Милешевић, координатор овог пројекта у Општини Апатин, рекла је да ће ефикаснијим управљањем имовином бити остварен значајан буџетски приход у локалним самоуправама.

Нови Сад, 2. април 2014. године