ПРИРУЧНИK ЗА ПРИПРЕМУ ИСПИТА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЗНАВАЊА ПРОПИСА KОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ТАKСИ ПРЕВОЗИ У ОБЛАСТИ О ПОЗНАВАЊУ ГРАДА НОВОГ САДА