ПРИРУЧНИК ЗА ПРИПРЕМУ ИСПИТА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЗНАВАЊА ПРОПИСА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ТАКСИ ПРЕВОЗ И ОБЛАСТИ О ПОЗНАВАЊУ ГРАДА НОВОГ САДА