Читај ми

ПРИЈАВA ШТЕТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА НАКОН ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ У ЈУЛУ 2023. ГОДИНЕ

Елементарне непогоде у јулу изазвале су велику материјалну штету у многим местима у Војводини и другим деловима Србије, а Град Нови Сад је међу градовима који је претрпео највећу штету.

Позивају се грађани Града Новог Сада који су претрпели штету на стамбеним објектима на територији Града Новог Сада услед јаког олујног ветра, града и кише у јулу 2023. године, који до сада нису пријавили, да је пријаве најкасније до 24. августа 2023. године.

Пријаве се подносе:  у просторијама месних заједница од 08,00 до 20,00 часова;  телефонским путем на бројеве телефона: 021/4872-402, 021/4872-403,  021/4872-404,  064/8448-704, 064/8448-705,  021/4882-777 и 064/8448-706; електронским путем на e-mail адресе: dispecer@inspekcija.novisad.rs и  osteceni.objekti@inspekcija.novisad.rs .  

Такође, грађани се моле да пријаве штету у назначеном року, јер се пријаве које су упућене након предвиђеног рока неће се разматрати, изузев у случајевима прописаним Законом. 

Градоначелник Новог Сада Милан Ђурић донео је Закључак на основу којег је објављен Јавни позив за пријаву штете на територији Града Новог Сада. Текст Јавног позива објављен је на званичној Интернет страници Града Новог Сада www.novisad.rs.

Нови Сад, 9. август 2023. године