Čitaj mi

PRIJAVA ŠTETE NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA NAKON ELEMENTARNE NEPOGODE U JULU 2023. GODINE

Elementarne nepogode u julu izazvale su veliku materijalnu štetu u mnogim mestima u Vojvodini i drugim delovima Srbije, a Grad Novi Sad je među gradovima koji je pretrpeo najveću štetu.
Pozivaju se građani Grada Novog Sada koji su pretrpeli štetu na stambenim objektima na teritoriji Grada Novog Sada usled jakog olujnog vetra, grada i kiše u julu 2023. godine, koji do sada nisu prijavili, da je prijave najkasnije do 24. avgusta 2023. godine.

Prijave se podnose:  u prostorijama mesnih zajednica od 08,00 do 20,00 časova;  telefonskim putem na brojeve telefona: 021/4872-402, 021/4872-403,  021/4872-404,  064/8448-704, 064/8448-705,  021/4882-777 i 064/8448-706; elektronskim putem na e-mail adrese:  dispecer@inspekcija.novisad.rs i osteceni.objekti@inspekcija.novisad.rs.

Takođe, građani se mole da prijave štetu u naznačenom roku, jer se prijave koje su upućene nakon predviđenog roka neće se razmatrati, izuzev u slučajevima propisanim Zakonom. 

Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić doneo je Zaklјučak na osnovu kojeg je objavlјen Javni poziv za prijavu štete na teritoriji Grada Novog Sada. Tekst Javnog poziva objavlјen je na zvaničnoj Internet stranici Grada Novog Sada www.novisad.rs .

Novi Sad, 9. avgust 2023. godine