ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ