PRETHODNO OBAVEŠTENJE GRADSKE UPRAVE ZA IMOVINU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE