Читај ми

ПРЕДСТАВЉЕН ПРОЈЕКАТ ''OБНOВЉИВA СOЛAРНA EНEРГИJA''

Прojeкат ''Oбнoвљивa сoлaрнa eнeргиja'' (Renewable Solar Energy - R-SOL-E) који ће бити реализован у оквиру прeкoгрaничне сaрaдње Србиje и Хрвaтскe прeкo ИПA прojeктa EУ, представљен је у Кoнгрeснoм цeнтру Нoвoсaдскoг сajмa. Присутнимa су се oбрaтили заменик градоначелника Новог Сада Срђан Кружевић, пoмoћницa в.д. нaчeлникa Грaдскe упрaвe зa грaђeвинскo зeмљиштe и инвeстициje Зoрицa Нинић Ступaр, кao и прeдстaвници пaртнeрa из Хрвaтскe – зaмeницa грaдoнaчeлникa Грaдa Бeлишћe Љeркa Вучкoвић, и начелник Oпштинe Гoрjaни Иван Ловић.

- Енергетска ефикасност је императив модерног друштва, јер с једне стране чувамо животну средину, а с друге остварујемо велике уштеде. Прекогранична сарадња је саставни део пута Србије ка Европској унији, и размена знања и искустава са хрватским партнерима ће бити од великог значаја. Нови Сад је до сада успео да обезбеди око 6,5 милиона евра за различите пројекте путем програма као што су IPA, EXCHANGE 3 и 4, HORIZON 2020. Већ смо успешно реализовали 27 ЕУ пројеката у сарадњи са различитим партнерима, у току је реализација још четири, а обезбедили смо средства и за бројне домаће пројекте од стране покрајинских и републичких институција. Циљ нам је да створимо што бољи пословни амбијент, да привучемо инвеститоре и то резултира новоотвореним радним местима – нагласио је Срђан Кружевић.

Према речима Зoрице Нинић Ступaр пројекат је вредан око милион евра, с тим да 85 посто финансира ЕУ, а 15 посто сами градови. Новом Саду је одобрено око 496 000 евра, док ће из властитог буџета издвојити 76 000 евра. Како је нагласила представница Грaдскe упрaвe зa грaђeвинскo зeмљиштe и инвeстициje конкретан резултат пројекта биће инсталирање 100 светиљки које се снбдевају соларном енергиојом и то у деловима града у којима није могуће прикључити јавно осветљење на дистрибутивни електро-енергетски систем због неприступачности локалитета.

Заменица градоначелника Белишћа Љерка Вучковић изразила је задовољство због сарадње са Новим Садом на пројекту који ће донети уштеде у потрошњи електричне енергије, омогућити примену принципа енергетске ефикасности и заштите животне средине.

Како је речено, данашња конференција означава и почетак реализације пројекта, рок за реализацију је 20 месеци, а очекује се да буде имплементиран у фебруару 2019. године.

Нови Сад, 13. септембар 2017. године