Читај ми

ПРЕДСТАВЉАЊЕ РЕЗУЛТАТА РАДА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА САОБРАЋАЈ

Члан Градског већа за саобраћај Синиша Бубњевић представио је резултате рада надлежних градских управа на унапређивању услова за саобраћај у Новом Саду у периоду од 2008. до 2012. године.

 

- Нови Сад спада у  саобраћајно уређен град, у претходне четиригодине у том смислуучињено је много, а поменућемо само неке од одлука које су допринеле побољшању услова саобраћаја у граду. То су Одлука о јавним паркиралиштима на територији Града, Одлука о ауто-такси превозу путника, Одлука о категоризацији општинских путева и улица на територији града, Одлука о раскопавању површина јавне намене, и Одлука о јавном превозу путника на територији града. Драстично је смањен број корисника за пролаз у пешачке зоне и то за 58 посто - рекао је Синиша Бубњевићи нагласио значај рада Зимске службе која је одлично  функционисала у претходном периоду.

 

Што се инвестиција тиче, изграђене су 2 кружне раскрснице које су допринеле смањењу саобраћајне гужве, купљено је 26 нових аутобуса,урађено је 13 привремених паркиралишта, купљена су 3 чамца, а набављени су и бициклови за децу основних школа. Такође изграђена су паркиралишта за бициклове и обезбеђена је сет машина за одржавање пукотина на коловозу. Инвестиционим  одржавањем су уклоњене барже коришћене за понтонски мост, као и стубови у пешачкој зони.Јавни градски превозник је обновио возни парк  са 11 гасних и 15 дизел аутобуса, а отворена је и гасна пунионица и успостављене су нове возне линије. Уведен је ред у област паркирања уређењем зона и увођењем дисплејева, осавремењивањем  начина плаћања (старт-стоп систем). Остварена је пословно-техничка сарадња у имплементацији система за контролу наплате и паркирања са 20 општина, а уведен је отганизован систем рентирања Градског бицикла НС БИКЕ. Такси превоз је такође уређен, о чему говори и податак да је у протеклом  периоду привремено одузето 228 аутомобила, а трајно 22.  Привремено је одузето 664 саобраћајних дозвола и регистарских таблица таксистима. Постигнута је  већа дисциплинау овој области јер су и судови почели да изричу казне од 80.000 динара, уместо досадашњих 10.000. Повећан је број таксиста који испуњавају услове прописане Одлуком о ауто-такси превозу путника и смањен број нелегалних таксиста.

 

Захваљујући Савету за безбедност саобраћаја учињено је и улагано много  у научно-истраживачки рад и едукацију. Штампани су брошурекоје промовишу безбедну вожњу мотоциклом, флајериза безбедно кретање на кружним раскрсницамаи образовноваспитниматеријал за децу у основним школама. Урађене су студије Идентификација и класификација опасних места, са предлогом типских мера, Управљање брзинама на територији Града, као и Макро истраживање безбедности деце у саобраћају на територији Новог Сада.

 

Конференцији за новинаре у Градској кући присуствовали су и Радивој Павлов, начелник Градске управе за саобраћај и путеве, Бранислав Богарошки, директор ЈГСП Нови Сад, Иван Ферко, директор ЈП Паркинг сервис, Предраг Радмиловић,  директор ЈКП Пут, Младен Башић, саобраћајни инспектори Србислав Гуглета, члан Саветаза саобраћај.

 

 

 

Нови Сад, 26. март 2012. године