Čitaj mi

PREDSTAVLJANJE REZULTATA RADA GRADSKE UPRAVE ZA SAOBRAĆAJ

Član Gradskog veća za saobraćaj Siniša Bubnjević predstavio je  rezultate rada nadležnih gradskih uprava na unapređivanju uslova za saobraćaj u Novom Sadu u periodu od 2008. do 2012. godine.

 

- Novi Sad spada u  saobraćajno uređen grad, u prethodne četirigodine u tom smisluučinjeno je mnogo, a pomenućemo samo neke od odluka koje su doprinele poboljšanju uslova saobraćaja u gradu. To su Odluka o javnim parkiralištima na teritoriji Grada, Odluka o auto-taksi prevozu putnika, Odluka o kategorizaciji opštinskih puteva i ulica na teritoriji grada, Odluka o raskopavanju površina javne namene, i Odluka o javnom prevozu putnika na teritoriji grada. Drastično je smanjen broj korisnika za prolaz u pešačke zone i to za 58 posto - rekao je Siniša Bubnjevići naglasio značaj rada Zimske službe koja je odlično  funkcionisala u prethodnom periodu.

 

Što se investicija tiče, izgrađene su 2 kružne raskrsnice koje su doprinele smanjenju saobraćajne gužve, kupljeno je 26 novih autobusa,urađeno je 13 privremenih parkirališta, kupljena su 3 čamca, a nabavljeni su i biciklovi za decu osnovnih škola. Takođe izgrađena su parkirališta za biciklove i obezbeđena je set mašina za održavanje pukotina na kolovozu. Investicionim  održavanjem su uklonjene barže korišćene za pontonski most, kao i stubovi u pešačkoj zoni.Javni gradski prevoznik je obnovio vozni park  sa 11 gasnih i 15 dizel autobusa, a otvorena je i gasna punionica i uspostavljene su nove vozne linije. Uveden je red u oblast parkiranja uređenjem zona i uvođenjem displejeva, osavremenjivanjem  načina plaćanja (start-stop sistem). Ostvarena je poslovno-tehnička saradnja u implementaciji sistema za kontrolu naplate i parkiranja sa 20 opština, a uveden je otganizovan sistem rentiranja Gradskog bicikla NS BIKE. Taksi prevoz je takođe uređen, o čemu govori i podatak da je u proteklom  periodu privremeno oduzeto 228 automobila, a trajno 22.  Privremeno je oduzeto 664 saobraćajnih dozvola i registarskih tablica taksistima. Postignuta je  veća disciplinau ovoj oblasti jer su i sudovi počeli da izriču kazne od 80.000 dinara, umesto dosadašnjih 10.000. Povećan je broj taksista koji ispunjavaju uslove propisane Odlukom o auto-taksi prevozu putnika i smanjen broj nelegalnih taksista.

 

Zahvaljujući Savetu za bezbednost saobraćaja učinjeno je i ulagano mnogo  u naučno-istraživački rad i edukaciju. Štampani su brošurekoje promovišu bezbednu vožnju motociklom, flajeriza bezbedno kretanje na kružnim raskrsnicamai obrazovnovaspitnimaterijal za decu u osnovnim školama. Urađene su studije Identifikacija i klasifikacija opasnih mesta, sa predlogom tipskih mera, Upravljanje brzinama na teritoriji Grada, kao i Makro istraživanje bezbednosti dece u saobraćaju na teritoriji Novog Sada.

 

Konferenciji za novinare u Gradskoj kući prisustvovali su i Radivoj Pavlov, načelnik Gradske uprave za saobraćaj i puteve, Branislav Bogaroški, direktor JGSP Novi Sad, Ivan Ferko, direktor JP Parking servis, Predrag Radmilović,  direktor JKP Put, Mladen Bašić, saobraćajni inspektori Srbislav Gugleta, član Savetaza saobraćaj.

 

 

 

Novi Sad, 26. mart 2012. godine