ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ РЕДА ПРВЕНСТВА ЗА ДОДЕЛУ СТАМБЕНЕ ПОДРШКЕ КУПОВИНОМ СТАНА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА - БАНАТСКА УЛИЦА ЗА ЧЕТВОРОЧЛАНО ДОМАЋИНСТВО, БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА БР. 47 ЗА ПЕТОЧЛАНО ДОМАЋИНСТВО И КИСАЧКА УЛИЦА БР. 55 ЗА ДВOЧЛАНО ДОМАЋИНСТВО